Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hammarskjölds stiftelse slapp dispens för grusplan för FN:s toppmöte

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Naturskydd, Övrig fastighetsjuridik