Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD återställer inte försutten tid – borde ha kontrollerat svarsbekräftelse från domstolen

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
IT-rätt, Brott mot person, Advokat, Skatteprocess, Straffprocess, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Skiljeprocess, Åklagare, Migrationsprocess, Domare, Påföljd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig