Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD avslår Unionens resningsansökan i AD-mål om överlåtelse

HD avslår Unionens resningsansökan i AD-mål om överlåtelse
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Fri rörlighet, Anställning, uppsägning och avskedande

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).