Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD avvisar tysk advokats överklagande av nekad dispens

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Advokat, Civilprocess, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet, Europakonventionen