Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Begränsad äganderätt av handling inte hinder mot editionsyrkande

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Köprätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt