Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Betalningsansvar uppstår löpande genom borgenärs upparbetade rättegångskostnader

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Associationsrätt - aktiebolagsrätt