Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD efterlyser praxis kring bevisbördans placering vid penningöverföring

HD efterlyser praxis kring bevisbördans placering vid penningöverföring
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Civilprocess, Övrig affärsjuridik, Kredit, finans- och bankrätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig