Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Hovrätt ska pröva dolt samägande av utmätt bostadsrätt

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig nyttjanderätt, Bostadsrätt, Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsköp, Övrig familjerätt, Äktenskap och samboende, Arv, gåva och testamente, Utsökningsrätt, Insolvensrätt