Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD klargör frågor om F-skuldsanering för företagare

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Utsökningsrätt, Insolvensrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt