Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Laga förfall när överklagande levererades med sju månaders försening

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Domare, Advokat, Civilprocess, Äktenskap och samboende, Arv, gåva och testamente, Sakrätt