Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Partssuccession kan tillåtas vid handläggning enligt ärendelagen

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Övrig fastighetsjuridik, Sakrätt, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Värdepappersrätt, Fastighetsbildning, God man och förvaltare

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig