Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte mål där skadestånd nekades för felaktig värdering av patent

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Patenträtt, Compliance - övrigt, Avtalsrätt