Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte skadestånd för bygglovsmiss

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Förvaltningsrätt, Plan- och byggnadsfrågor, Entreprenadrätt