Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte tvist mellan vägförening och fastighetsägare - lekplats får inte inrättas med stöd av äldre anläggningsbeslut

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor, Expropriation, Kommunalrätt, Övrig miljörätt, Övrig fastighetsjuridik