Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar preklusion på saneringsåtgärder

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Föroreningar, avfall och miljöskador, Insolvensrätt