Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar rättegångskostnader när en av två svarande förlorar

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Konsumenträtt, Civilprocess, Entreprenadrätt, Köprätt