Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD säger ja till kvarstad efter skiljedom inför väntad betalning i Sverige

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skiljeprocess, Civilprocess, Övrig affärsjuridik, Utsökningsrätt