Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ska pröva om konkurs upplöser offentligt ackord

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Insolvensrätt, Kredit, finans- och bankrätt