Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ska pröva sakrättsliga verkningar av ”bulvanköp” av bostadsrätt

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Bostadsrätt, Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsköp, Äktenskap och samboende, Arv, gåva och testamente, Utsökningsrätt, Sakrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).