Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Staten via Trafikverket agerar enskild part vid överklagande av bygglov

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor