Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Trafikskadetalan mot eget försäkringsbolag får väckas på olycksorten

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Domare, Civilprocess, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Advokat, Försäkringsrätt