Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hemfridszon saknas i förfallet område – strandskyddsdispens nekas

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig miljörätt, Tillståndsfrågor, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor