Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD begär förhandsavgörande i fråga om momsgrupp utgör beskattningsbar person

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Mervärdesskatt, Internationell beskattning, Inkomstskatt - företag, Fri rörlighet