Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Godkännande av behandlingsplan inte överklagbart

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Domare, Förvaltningsprocess, Socialrätt, Socialförsäkring, Förvaltningsrätt