Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Landningsavgift ska riktas mot befälhavaren på fiskefartyg

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Sjö- och transporträtt, Jakt och fiske, Förvaltningsrätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig