Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD nekar Shurgard förhandsavgörande avseende ränteavdrag

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Revision och granskning, Mervärdesskatt, Inkomstskatt - företag