Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Överförd sekretess hindrar utlämnande av underlag i biståndsärende

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Domare, Förvaltningsprocess, Socialrätt, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt