Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar inte frågan om felaktigt avvisad testamentstalan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Arv, gåva och testamente