Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar inte LVU-vård för funktionshindrad femåring

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Vårdnad, umgänge och boende, Tvångsvård m.m.