Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar sekretesskyddet i partsbilagor vid felaktig hänvisning

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess