Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD sa nej till utrangeringsbidrag - för stor del av byggnaden bevarades

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Inkomstskatt - företag, Fastighetsbeskattning, Övrig fastighetsjuridik