Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD sätter ned oproportionerliga sanktionsavgifter för sen anmälan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig