Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva om ett sjukpenningärende omprövats eller inte

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Socialförsäkring, Förvaltningsrätt