Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva om oredovisade medel är skattepliktiga

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Sociala avgifter, Inkomstskatt - individ, Deklaration och förfarande, Skattetillägg