Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD stoppar tillgänglighetsanpassad kyrkoentré – kulturhistoriskt värde väger tyngst

HFD stoppar tillgänglighetsanpassad kyrkoentré – kulturhistoriskt värde väger tyngst
Den tillgänglighetsanpassade entrén i Söderfors kyrka i Tierp skulle "bryta den symmetri som är utmärkande för kyrkobyggnaden såväl exteriört som interiört", enligt HFD. Bild: Tierp-Söderfors församling
Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Kyrkorätt, Kultur, idrott och fritid, Övrig fastighetsjuridik

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).