Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:94
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Fastighetsbeskattning, Deklaration och förfarande, Fastighetsmäkleri, Fastighetsköp