Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HovR river upp företagsbot för överträdelse av täktverksamhetsvillkor - skillnad på tillfällig uppställning och lagring

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Arbetsmiljöbrott, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador, Miljöbrott