Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen förebyggande sjukpenning för nedsatt arbetsförmåga till följd av behandling

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Socialförsäkring