Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen utvidgad undersökningsplikt av badrum - prisavdrag för värdeminskningen

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Fastighetsköp, Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt