Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inte ansvarsgenombrott när bostadsrättshavare beställde tjänster genom Hongkong-bolag

En inredningsarkitekt åberopade förgäves ansvarsgenombrott när hon stämde bostadsrättshavarna och inte det Hongkong-bolag som skrev på avtalet.
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Avtalsrätt, Associationsrätt - övrig, Övrig arbetsrätt, Köprätt, Civilprocess, Övrig nyttjanderätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig