Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inte fel av polis att sätta asylsökande i förvar på grund av brott

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Utvisning på grund av brott, Förvar