Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inte jäv när tidigare rättschef på Skatteverket dömde

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Domare, Skatteprocess, Förvaltningsprocess