Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inte oproportionerligt göra naturområde av privat mark

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Konstitutionell rätt, Naturskydd, Mänskliga rättigheter, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor, Fastighetsbildning, Expropriation