Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:119
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Internationell privat- och processrätt, Kriminalvård, Övrig internationell rätt, Övrig europeisk rätt