Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Journalist nekades uppgifter om Palmeutredningen – nekas nu PT

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Polis, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess