Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kammarrätten fastställer mäklarvarning – lägenhet beskrevs som både tvåa och trea

Kammarrätten duckar frågan om hur ett rum ska definieras vid marknadsföringen av en lägenhet. I stället nöjer sig domstolen med att konstatera att det har funnits motstridiga uppgifter om antalet rum och att marknadsföringen därför har varit otydlig. Fastighetsmäklarinspektionens varning mot en mäklare fastställs därför.

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, beslutade i maj 2023 att varna en fastighetsmäklare för att ha marknadsfört en bostadsrätt som tre rum och kök. Ett av utrymmena saknade dagsljusinsläpp och myndigheten ansåg därför – i enlighet med Lantmäteriets definition – att ytan inte utgjorde ett rum.

I överklagandet till Förvaltningsrätten i Karlstad anförde mäklaren att säljaren rent faktiskt använde det fönsterlösa utrymmet som sovrum. Vidare marknadsfördes bostadsrätten som trerummare i en vecka fram till dess att han fick del av registerutdraget från bostadsrättsföreningen, varpå han ändrade annonseringen till två rum och kök.

Förvaltningsrätten höll med FMI om att marknadsföringen varit vilseledande. Så fort mäklaren fick del av registerutdraget korrigerades dock den felaktiga uppgiften. Mot bakgrund av detta, och med beaktande av att den felaktiga marknadsföringen endast pågick i en vecka, ansåg domstolen att påföljden kunde stanna vid en erinran.

Kammarrätten i Göteborg konstaterar att lägenheten inledningsvis marknadsfördes som en trea och därefter, efter en vecka, som en tvåa.

Eftersom det har funnits två olika uppgifter om lägenheten har det ankommit på mäklaren att utreda oklarheten för att kunna marknadsföra lägenheten på ett korrekt sätt. Marknadsföringen har därmed varit otydligt och riskerat att bli vilseledande. Att marknadsföringen pågått i en vecka kan inte anses vara förmildrande.

Sammantaget anser rätten att FMI:s varning ska fastställas.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

7271-23.pdf

800 KB
Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Legitimations- och disciplinärenden, Förvaltningsrätt, Bostadsrätt, Marknadsrätt, Fastighetsköp, Fastighetsmäkleri, Tillstånd och tillsyn