Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kammarrätten upphäver arbetsmiljöverkets vitesföreläggande mot Förbifart Stockholm

Kammarrätten upphäver arbetsmiljöverkets vitesföreläggande mot Förbifart Stockholm
Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Trafik och fordon, Infrastruktur, Entreprenadrätt, Arbetsmiljö