Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2022/23:43
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Narkotikabrott, Brott mot samhället, Egendomsbrott, Ekobrott, Brott mot person, Advokat, Tull- och smugglingsbrott, Straffprocess, Kommunalrätt, Åklagare, Polis, Domare, Påföljd, Övrig straffrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig