Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Konkursbo förlorar i HD - betalning till borgenärs borgenär återvinns inte

Konkursbo förlorar i HD - betalning till borgenärs borgenär återvinns inte
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Insolvensrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Lokalhyra