Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kraftbolag slipper vite - ändamålet har förlorat sin betydelse

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Förvaltningsprocess, Tillståndsfrågor